จุลินทรีย์หน่อกล้วย 2

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำเองได้
จุลินทรีย์หน่อกล้วย 2: http://youtu.be/QDGD46FLB3s
step anfield 14.2.2015, 01:18
ขอบคุณมากๆครับ
Boun Mi 26.9.2014, 14:07
อยากรู้ กากนํ้าตาลคืออะไรครับ
rungratsamee yamsopa 10.1.2015, 09:29
เปิดทางในการลดต้นทุนในการผลิตมากเลย
ได้ความรู้เยอะเลย ครับ
ดินดีทำให้ค่า pH 6-7 ระบบรากต้นไม้ดีต้นไม้ก็แข็งแรงทุกๆอย่างก็จะดีต้านทานโรคผลผลิตดีครับ
sana yong 8.9.2013, 01:08
ชอบมากเลย ขอให้ค้นคิดสิ่งใหม่ๆมาให้ดูอีกนะ


Made by Artmaxi