เรียนลายมือบทที่ 2 มือ 7 ประเภท

Author: Tanapong lugnakornpol

Views: 31547

Likes: 46

Dislikes: 3

เรียนลายมือบทที่ 2 มือ 7ประเภทของมนุษย์
พื้นฐานลักษณะมือ-คุณสมบัติ-ความเกี่ยวข้อง/จริต นิสัย ทัศนคติ/พื้นฐานการดำเนินชีวิต-การงานที่เหมาะสม
มือ 7 ประเภทประกอบด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประเภท ชื่อเรียก/จริต |คุณลักษณะเด่น |คุณลักษณะโดยรวมพอสังเขป |อาชีพการงานที่เหมาะสม

สี่เหลี่ยม 1.มือพื้นฐาน |นิ้วมือสั้นนิ้วสี่เหลี่ยมมือหยาบและหนา |มือบรรพกาล มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ขาดการพัฒนา ทำตามสัญชาตญาณ |ผู้ใช้แรงงาน, ทำตามมอบหมาย
โทสะ,โมหะ รูปทรงดูเทอะทะ มีเพียงเส้นหลัก 3 เส้นในมือ
2.มือเหลี่ยม |นิ้วสี่เหลี่ยม มือสี่เหลี่ยม มีรูปทรงได้สัดส่วน |มือทำประโยชน์ มองประโยชน์และการตอบแทนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำอะไรมีเป้าหมาย มีความขยันซื่อสัตย์ |ทำงานได้หลากหลาย,งานฝีมือ,งานใช้สมองและแรงงาน,ผู้ประกอบการ
พุทธ, ราคะ มีเส้นหลักและเส้นอื่นในมือแต่ก็ไม่มาก
3.มือนักปราชญ์ |นิ้วมือมีข้อมือสี่เหลี่ยม หลังมือสังเกตเห็นเส้นเอ็นชัดเจน |มือนักเหตุผล นักปรัชญา มีความเป็นระบบระเบียบทั้งการคิดและการกระทำ เป็นผู้นำทางความคิด |ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักกฏหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183

ชุดสื่อการเรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=282
-------------------------
อ.ธนพงศ์ หลักนครพล
www.handhoro.com
email:handhoro99@gmail.com
081 920 9349; 089 533 9903
LINE ID:handhoro99
 • Tanapong lugnakornpol
  สวัสดีครับ เรียนได้ ทั้งพบกันและทางเนทครับ เรียนทางเนท ค่าเรียน 5,999 บาท
  มีชุดอุปกรณ์การเรียนให้ด้วยครับ (หนังสือ + ดีวีดี +ซีดีตัวอย่างลายมือ)
  กรณีพบกันก็เรียนได้ครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089 533 9903 หรือ 081
  920 9349 หรือ line id:handhoro99
  สอบถามเพิ่มเติมทางเมลล์:handhoro99@gmail.com
 • Yousa Fly
  สนใจเรียนติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ใหนค๊ะ และราคาด้วยค่ะ
  เรียนทางไกลได้ไหมค๊ะ